Schrony, bunkry, umocnienia
Wpisany przez Admin   
piątek, 07 września 2007 14:09

Źródło

Materiały ze strony "Fortyfikacje Polski północnej"

Tomasz Naruszewicz "Bakałarzewo. Dzieje miasteczka i ziemi"

 

Niemieyckie schrony (bojowe i bierne) w okolicy Bakałarzewa stanowiły część zespołu umocnień biegnących wzdłuż dawnej granicy z Prusami. Hi¬tlerowcy przystąpili do ich budowy, wiedząc, że wojna z ZSRR była już tylko kwestią czasu. Umiejscowienie jednego z punktów oporu w Bakałarzewie wynikało z faktu, iż tędy biegła najkrótsza droga z Suwałk do Olecka.

{jgxtimg src:=[images/wartozobaczyc/bunkry/mapabunkrow.gif] width:=[150]}
{jgxtimg src:=[images/wartozobaczyc/bunkry/rozmieszczeniebunkrow.jpg] width:=[150]}
Dzieła budowy tych schronów podjęły się jednostki inżynieryjne We¬hrmachtu oraz grupy organizacji budowlanej Todt. Nadzorcą prac był mjr inż. Horst Renecke z dowództwa i Okręgu Wojskowego z Królewca. Łącznie wybudowano 13 schronów (niektórzy twierdzą, że 12 co wynika z faktu uznania za jeden bunkier dwu obiektów połączonych tunelem). Naj¬ważniejszym był dwukondygnacyjny średni schron bojowy typu Regelbau 113. Niemcy oznaczyli go jako Bw 24 (napis wewnątrz kopuły). Posiadał on 6-strzelnicową kopułę pancerną typu 20P7 dla dwóch ciężkich karabinów maszynowych (Stand mit 6 Schartenturm). Ulokowano go w centralnej cz꬜ci tego odcinka, na szczycie wysokiego, ok. 300 m wzgórza. Pełnił przede wszystkim rolę ośrodka dowodzenia. Jednak oczywiście odgrywał również duże znaczenie obronne. Zamontowana w nim 51- vel 52-tonowa kopuła, z której możliwe było swobodne rażenie przeciwnika ogniem z karabinów maszynowych, nadawała mu znacznych wartości bojowych
Obiekt nr 2 - schron bierny dla drużyny piechoty (Gruppenunterstand). Wy¬konany został z betonu wzmocnionego od wewnątrz przeciwodpryskową blachą falistą typu „H" o przekroju 5/8 koła. 
Obiekt nr 3 - schron bojowy typu Regelbau 105c. Podobny do obiektu nr 1, różniący się tylko wmontowaną kopułką obserwacyjną. Wybudowany został po wschodniej stronie Rospudy, między zabudowaniami Bakałarze¬wa. 
 Obiekt nr 4 - schron bojowy typu Regelbau 105d. Usytuowany został w pobliżu młyna i jazu wodnego (tzw. wodospadu). Od wcześniej wspomnia¬nego różnił się brakiem kopułki obserwacyjnej. Jest identyczny jak schron nr 1.
Obiekt nr 5 - schron bierny. Wykonany z betonu w celu garażowania w nim działka przeciwpancernego 37 mm (PAK Unterstellraum). Wewnątrz zbudowano dwa pomieszczenia: garaż oraz małych rozmiarów skład amuni¬cyjny. Strop wzmocniony został rzędami sosnowych bali o wymiarach 15 x 15 cm.  
Obiekt nr 6 - schron bierny dla drużyny piechoty (Gruppenunterstand). Ten betonowy obiekt tworzył południowo-wschodnią, tylną flankę punktu dowodzenia. Identyczny jak schrony nr 2, 8, 11, 13.
Obiekt nr 8 - schron bierny dla drużyny piechoty (Gruppenunterstand). Podobnie jak obiekt nr 6 tworzył flankę punktu dowodzenia, z tą tylko różnicą, że od strony północno-zachodniej. Identyczny jak schrony nr 2, 6, 11,13.
Więcej w książce "Bakałarzewo. Dzieje miasteczka i ziemi"
 
{jgxgal folder:=[images/wartozobaczyc/bunkry/galeria]  cols:=[2]}