Edukacja
Bakałarzewo świeci w sieci
Wpisany przez Admin   
środa, 06 maja 2009 09:58

Powstaje kolejna strona WWW o Bakałarzewie, tym razem autorami są uczniowie Zespółu Szkół w Bakałarzewie. Owoce można zobaczyć pod adresem www.nasze.bakalarzewo.eu

 

Projekt BSWS-

 

"Bakałarzewo świeci w sieci"

   

 
Uczeń na wsi
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 25 sierpnia 2008 09:33

Pilotażowy program pn. „Uczeń na wsi".

     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął pilotażowy program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i oraz gminy miejsko – wiejskie”.

O dofinansowanie w ramach tego programu mogą ubiegać się osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej ( z wyłączeniem szkoły policealnej).

Dofinansowanie może obejmować koszty: zakupu przedmiotów niezbędnych do nauki, dostępu do Internetu ( z wyłączeniem zakupu komputerów), kursów doszkalających i językowych, dojazdów do szkoły, zakwaterowanie, czesne.

Do realizacji programu w obszarze „A” przystąpiła również Gmina Bakałarzewo. W związku z tym Wójt Gminy zaprasza rodziców i prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych jak również pełnoletnich uczniów niepełnosprawnych do składania wniosków do programu.

Druki wniosków oraz wszelkie informacje odnośnie programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bakałarzewie – budynek Urzędu Gminy przy ul. Rynek 3, pokój nr 5 – tel. (087)5694024 w. 20.

Wnioski należy składać w terminie od 1 września 2008 r. do 30 września 2008r.

Bliższe informacje o zasadach oraz procedurach realizacji programu „Uczeń na wsi” znajdą Państwo na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

 
Szkoły w gminie Bakałarzewo
poniedziałek, 04 grudnia 2006 08:26
  1. Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie
    16-423 Bakałarzewo
    tel/fax (087) 569-40-15

  2. Gimnazjum w Bakałarzewie
    16-423 Bakałarzewo
    tel. (087) 569-41-19

Wychowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich realizowane jest w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Więcej…